حتی اگر تجهیزاتتان را بگیرند


حتی اگر تفتیش بدنیتان کردندتک تک لباسهایتان را وارسی کنندو شما را بی دفاع مقابل برگه امتحان بگذارندباز هم میتوانید...!!!


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 30 مرداد 1390    | توسط: رعد    |    | نظرات()